● مناسب برای ۱۲ ماه به بالا
اگر کودک شما از آن دسته بچه هایی است که سخت به خواب می رود، بد نیست این روش را امتحان کنید.
کافی است یک جعبه (متناسب با اندازه عروسک مورد علاقه کودک) برداشته و با استفاده از روبان، کاغذ رنگی و وسایل تزئینی آن را تزئین کنید.
جعبه را کنار تختخواب کودک خود قرار دهید سپس به کودک خود بگویید که این تخت خواب عروسک اوست و از این پس او باید خودش عروسکش را بخواباند، شب ها برایش قصه بگوید و مراقب او باشد.
شب ها وقتی که کودک دچار بی خوابی شده و خوابش نمی برد از او بپرسید که آیا عروسکش خوابیده یا نه اگر پاسخ او منفی بود پیشنهاد بدهید که با گفتن یک قصه عروسک را بخواباند.
اما در صورتی که کودک پاسخ مثبت داد، او را دعوت به آرامش و سکوت کنید تا عروسکش بیدار نشود. مطمئن باشید پس از مدتی کودک خودش نیز به خواب خواهد رفت.