آب نقش کلیدی در تفکیک متابولیکی پروتئین ها و کربوهیدرات ها بازی می کند. از این رو نوشیدن آب در سوزاندن چربی و کاهش وزن نقش بسیار مهمی دارد.
برای از دست دادن مایعات اضافی، باید آب بیشتری نوشید. کاهش آب می تواند باعث شود تا بدن مایعاتی را که در صورت نوشیدن آب بیشتر خارج می شوند، در خود نگه دارد. هدف از نوشیدن آب، تأمین آب کافی برای جریان یافتن مایعات درون بدن است. بدین منظور باید علاوه بر افزایش میزان آب دریافتی، میزان سدیم دریافتی را نیز کاهش داد. برخلاف تصور مردم، نوشیدن آب به بدن کمک می کند تا آب اضافی خود را خارج سازد. هنگامی که آب دریافتی بدن کم باشد، بدن با تصور کمبود آب، شروع به انباشتن و ذخیره آن می کند. این آب در فضای سلولی و برای زنده نگه داشتن آنها ذخیره شده و بدن باد می کند. دلیل دیگر این مسئله، مصرف زیاد سدیم است زیرا هرچه میزان سدیم دریافتی بیشتر باشد، بدن آب بیشتری را درخود ذخیره می کند.

نقش آب در لاغری
عکس از منبع دیگر