به طور کلی بهتر است ماهی را دو سه ساعت قبل از طبخ شست و تمیز کرد و مقداری نمک به آن زد تا گوشت آن خوشمزه تر شود .

برای پاره کردن شکم ماهی و گرفتن باله های آن بهتر است از قیچی استفاده نمود.

در صورتی که بخواهیم فلس های ماهی را بگیریم بدون آنکه پوست آن گرفته شود باید ماهی را قبل از پاره کردن شکم شست و خشک نمود و با لبه کارد فلس های آن را تراشید.

آماده کردن ماهی برای طبخ
عکس از منبع دیگر