مواد لازم:

آب  ۳ پیمانه
آب پرتغال    ۳ پیمانه
کامگوات  ۱ کیلو
شکر  ۱ کیلو

طرز تهیه:

کامگوات ها را چند بار و هر بار ۵ دقیقه می جوشانیم و بعد از ۱۰ دقیقه در آب  سرد قرار می دهیم . اینکار را تکرار می کنیم تا جائیکه تلخی کامگوات گرفته شود . سپس دو ساعت در آب سرد قرار داده و بعد کامگوات را نصف کرده و درون شربت می اندازیم و می جوشانیم تا قوام بیاید . می توان کامگوات را به صورت درسته آماده کنیم . در این صورت باید روی آن چند سوراخ ایجاد کنیم تا مچاله نشود.