مواد لازم

1_ ماهى سفيد بزرگ _ يك عدد

2_ آب انار ترش _ يك فنجان

3_ آب غوره _ يك فنجان

4_ آب نارنج _ يك فنجان

5_ آب ليمو _ يك فنجان

6_ رب گوجه فرنگى _ 2 قاشق غذاخورى

7_ ميخك و جوز كوبيده و دارچين _ يك قاشق غذاخورى

8_ نمك و فلفل _ به اندازه كافى

طرز تهيه

با يك كارد تيز فلس هاى درشت ماهىرا مىكنيم. شكم ماهى را بازكرده محتويات آن را خالى مىكنيم و شكم را تميز مىكنيم. ماهى را خشك مىكنيم. در تاوه مناسب يا در يك طشتك مقدارى كره مىريزيم, وقتى كره داغ شد به دو روى ماهى كمى آرد مىپاشيم و از هردو رو در روغن سرخ مىكنيم. ترشى ها را با هم مخلوط مىكنيم. رب گوجه و ميخك و جوز ودارچين و نمك و فلفل را اضافه مىكنيم و سس را يك جوش ميدهيم و آنرا روى ماهى ميريزيم. در ماهى تاوه را مىگذاريم و ماهى را روى آتش ملايم در سس مىپزيم تا تمام سس به خورد ماهى برود.

عکس از منبع دیگر