براى 7 نفر
تذكر لازم: تهيه اين خورش وقت زيادى مىگيرد

مواد لازم

1_ مغزگردوى سائيده شده _ 350 گرم

2_ سبزى: تره, جعفرى, گشنيز و نعناع _ يك كيلو

يك دسته كوچك خلواش(خنش) و شوشاق

3_ گوشت چرخ كرده گوساله _ نيم كيلو

4_ پياز متوسط _ 1 بته

5_ رب انارترش يا آب انار يا آب غوره _ به حدى كه خورش ترش شود

6_ نمك و فلفل و زردچوبه _ به اندازه كافى

طرز تهيه

مغزگردو را مثل گردوى خورش فسنجان مىسائيم تا نرم شود. سبزى ها را تميز نموده و شسته مىگذاريم تا آبش برود و بعدا ساطورى ريز خرد نموده با روغن سرخ مىكنيم. پياز را در گوشت چرخ كرده, رنده نموده ونمك و فلفل را اضافه كرده با هم مخلوط مىكنيم, آنگاه از گوشت چرخ كرده كوفته هاى كوچك , از يك گردو كوچكتر درست مىكنيم. سپس گردوى سائيده شده را با سه يا چهار ليوان آب و كمى زردچوبه مىگذاريم با حرارت ملايم چند ساعت بپزد تا مثل فسنجان به روغن بيفتد, سپس سبزى سرخ كرده را اضافه نموده باز مىگذاريم چند جوش بزند تا سبزى پخته شود, آنگاه كوفته ها را يك يك داخل خورش كه در حال جوشيدن است مىاندازيم تا خورش ازجوش نيفتد و كوفته ها باز نشود. ترشى را اضافه مىكنيم روى آتش ملايم چند جوش ديگر كه زد و هنگامى كه كوفته ها پخته شد و خورش جا افتاد برمىداريم. غلظت اين خورش مثل فسنجان است و بايد كم آب باشد

انار بیج – گیلانی
عکس از منبع دیگر