براي تهيه خلال بادام از بادام تازه ، اول بادام ها را از پوست سخت خود جدا كنيد، طوري كه خرد نشوند.

بعد بسته به حجم بادام ها، آنها را در يك ظرف پر از آب کاملا جوش بريزيد و درب ظرف را بگذاريد.

بعد از 7-8 دقيقه بادامها را آبكش كنيد و به راحتي پوست روي آنها را بگيريد ؛ و با چاقو آنها را به هر اندازه كه مايليد خلال كنيد .

از اين روش براي پوست گرفتن گردو ، پسته و ساير محصولات مشابه نيز ميتوان استفاده كرد .

روش پوست کندن بادام،پسته،گردو
عکس از منبع دیگر