اگر از میگو های پاک شده آماده استفاده میکنید که فقط کافی است میگو را از بسته بیرون بیاورید و اطمینان حاصل کنید که روده از داخل آن خارج شده است .

اگر میگو را به صورت تازه تهیه کرده اید و قصد پاک کردن و فریز کردن آن را دارید بهتر است فقط سر میگو را با قیچی آشپزخانه از آن جدا کنید و میگو را با پوسته سخت و باقی قسمتهای بدن فریز کنید و هربار هنگام استفاده میگو را به مقدار لازم پاک کنید .

پاک کردن میگو به طور معمول به این صورت انجام میشود :

ابتدا سر و دم میگو را با قیچی آشپزخانه یا چاقوی تیز ببرید . بعد پاها را کامل از بدن میگو جدا کنید و در آخر پوسته سخت میگو را با احتیاط پاک کنید . طوری که به گوشت میگو صدمه وارد نشود .

بعد از اینکه فیله میگو را به دست آوردید با یک چاقوی تیز روی کمر میگو یک شکاف به ارتفاع ۲-۳ میلی متر و به طول میگو ایجاد کنید و با نوک چاقو روده میگو را از داخل آن خارج کنید .

دقت کنید که هنگام جدا کردن روده ، تمام روده کاملا از داخل میگو خارج شود که باعث تلخ شدن مزه آن نشود . در ضمن انتظار خارج شدن چیزی شبیه روده گاو یا گوسفند را از داخل میگو نداشته باشید !!! روده میگو ضخامتی به اندازه یک نخ معمولی و به طول خود میگو دارد و به شکل یک نخ سیاه رنگ دیده میشود که اگر از داخل آن خارج نشود طعم میگو تلخ میشود و بوی بسیار تند و بدی پیدا میکند .

طریقه پاک کردن میگو
عکس از منبع دیگر