اگر از ميگو هاي پاك شده آماده استفاده ميكنيد كه فقط كافي است ميگو را از بسته بيرون بياوريد و اطمينان حاصل كنيد كه روده از داخل آن خارج شده است .

اگر ميگو را به صورت تازه تهيه كرده ايد و قصد پاك كردن و فريز كردن آن را داريد بهتر است فقط سر ميگو را با قيچي آشپزخانه از آن جدا كنيد و ميگو را با پوسته سخت و باقي قسمتهاي بدن فريز كنيد و هربار هنگام استفاده ميگو را به مقدار لازم پاك كنيد .

پاك كردن ميگو به طور معمول به اين صورت انجام ميشود :

ابتدا سر و دم ميگو را با قيچي آشپزخانه يا چاقوي تيز ببريد . بعد پاها را كامل از بدن ميگو جدا كنيد و در آخر پوسته سخت ميگو را با احتياط پاك كنيد . طوري كه به گوشت ميگو صدمه وارد نشود .

بعد از اينكه فيله ميگو را به دست آورديد با يك چاقوي تيز روي كمر ميگو يك شكاف به ارتفاع 2-3 ميلي متر و به طول ميگو ايجاد كنيد و با نوك چاقو روده ميگو را از داخل آن خارج كنيد .

دقت كنيد كه هنگام جدا كردن روده ، تمام روده كاملا از داخل ميگو خارج شود كه باعث تلخ شدن مزه آن نشود . در ضمن انتظار خارج شدن چيزي شبيه روده گاو يا گوسفند را از داخل ميگو نداشته باشيد !!! روده ميگو ضخامتي به اندازه يك نخ معمولي و به طول خود ميگو دارد و به شكل يك نخ سياه رنگ ديده ميشود كه اگر از داخل آن خارج نشود طعم ميگو تلخ ميشود و بوي بسيار تند و بدي پيدا ميكند .

طریقه پاک کردن میگو
عکس از منبع دیگر