براى ۵ نفر

مواد لازم

۱_ بادنجان درشت _ ۱۰ عدد

۲_ آب انار ترش با آب غوره یا دانه انار _ یک فنجان

۳_ سبزى _ نعناع و خلواش(خنش) و شوشاق ریز شده تازه یا خشک _ ۳ قاشق غذاخورى

۴_ سیر _ یک ونیم بته

۵_ نمک و فلفل _ به اندازه کافى

۶_ مغز گردوى سائیده شده _ ۱۵۰ گرم

طرز تهیه

میان بادنجان ها را یک چاک داده روى آتش زغال یا کف فر با حرارت ۳۵۰ درجه کباب مىکنیم. ضمن کباب کردن گاهى پشت و رو مىنمائیم که بادنجان نسوزد و یکنواخت از اطراف پخته و نرم شود. بعد پوست بادنجانها را مىگیریم. هرگاه بادنجان ها تخمى باشند تخمها را جدا کرده و گوشت بادنجان ها را با قاشق یا گوشت کوب له مىکنیم. سیر را کوبیده سبزى را شسته مىگذاریم آبش برود. آنرا هم خیلى ریز خرد نموده آنگاه بادنجان و سیر و سبزى ونمک و فلفل و مغزگردو و ترشى را با هم مخلوط مىکنیم. اگر دوست داشته باشیم انار ترش یا ملس را دانه کرده به آن اضافه مىنمائیم. کال کباب با کته و ماهى شور صرف مىشود یا مثل ترشى با خورش هاى دیگر صرف مىگردد. سبزىهاى معطر مثل خلواش(خنش) و شوشاق که مختص شمال است همیشه در دسترس نیست لذا فقط از نعناع تنها هم مىتوان استفاده کرد

کاله کباب – گیلانی
عکس از منبع دیگر