براى 5 نفر

مواد لازم

1_ بادنجان درشت سياه _ 10 عدد

2_ سير _ يك ونيم بته

3_ ماست _ يك كيلو

4_ سبزى: شوشاق و خلواش(خنش) و نعناع _ يك دسته كوچك ( يا سبزى خشك)

5_ نمك و فلفل _ به اندازه كافى

طرز تهيه

ميان بادنجان ها را يك چاك داده, روى آتش ذغال يا در كف فر با حرارت 350 درجه كباب مىكنيم تا خوب پخته و نرم شود. پوست بادنجانها را مىگيريم. اگر تخمى باشند, تخم ها را با نوك قاشق آهسته جدا كرده و گوشت بادنجان ها را با گوشت كوب له مىكنيم. سير را هم پوست كنده با گوشت كوب له مىكنيم. سبزى را شسته و ريز خرد مىنمائيم. بادنجان و سير و سبزى و نمك و فلفل را با هم مخلوط مىنمائيم. ماست را اضافه كرده در ديس مىريزيم. كمى از سبزى ريز شده را براى تزئين روى بورانى مىپاشيم. اگر شوشاق و خلواش در دسترس نباشد فقط از نعناع استفاده مىكنيم. بورانى را به صورت پيش غذا يا همراه غذا تناول می کنند

بادنجان بورانى – گیلانی
عکس از منبع دیگر