طرز تهیه

ببرهای خوراکی

ببر ميوه‌اي: نارنگي را از وسط برش مي‌زنيم، سيب را به شكل دايره كوچك قالب زده و كيوي را به شكل مثلث‌هاي كوچكي برش مي‌زنيم و مطابق شكل تزئين مي‌كنيم. از دراژه شكلاتي هم براي چشم ببر استفاده مي‌كنيم.

 كاناپ ببري: نان تست و سيب‌زميني را به شكل دايره بزرگ و هويج را به شكل دايره كوچك قالب زده، سيب‌زميني و هويج را پخته و با استفاده از زيتون سياه مثلث‌هاي كوچكي برش مي‌زنيم. نان تست را در ظرف مورد نظر گذاشته و سيب‌زميني‌ پخته را روي آن قرار مي‌دهيم. سس قرمز و سس خردل را با هم مخلوط كرده و بر روي سيب‌زميني ماليده و با هويج و زيتون مطابق شكل تزئين مي‌كنيم. (كاناپ به ساندويچ رو باز گفته مي‌شود.)

 ببر ژله‌اي: ژله پرتقال و موز را درست كرده و به شكل دايره برش مي‌زنيم و با شكلات مثلث‌هاي كوچكي برش زده و مطابق شكل با دراژه تزئين مي‌كنيم.

غذاهای ساده