سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

 

گروه آشپزی سالی سرشار از موفقیت را برای شما دوستداران آشپزی آرزو می کند.

 در زیر می توانید دستورات شیرینی های مناسب برای ایام عید را مطالعه نمایید.

سال 1394 مبارک

 

 

شیرینی پنج طعم کره ای

شیرینی نارگیلی با آرد

نون برنجی قزوین

آجی بادام قرابیه

سوهان کنجدی

حاجی بادام شیراز

بادام سوخته شیراز

سوهان عسلی

شیرینی بهشتی

تـــــوت

شیرینی گردویی

شیرینی نخودچی

شیرینی خشک دو رنگ

پفک گردوئی

شیرینی نارگیلی

لوز نارگیل