سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

 

گروه آشپزی سالی سرشار از موفقیت را برای شما دوستداران آشپزی آرزو می کند.

 در زیر می توانید دستورات شیرینی های مناسب برای ایام عید را مطالعه نمایید.

سال ۱۳۹۴ مبارک

 

 

شیرینی پنج طعم کره ای

شیرینی نارگیلی با آرد

نون برنجی قزوین

آجی بادام قرابیه

سوهان کنجدی

حاجی بادام شیراز

بادام سوخته شیراز

سوهان عسلی

شیرینی بهشتی

تـــــوت

شیرینی گردویی

شیرینی نخودچی

شیرینی خشک دو رنگ

پفک گردوئی

شیرینی نارگیلی

لوز نارگیل