Iranian Foods

 

Soups

Aash e Aab Leemoo

Aash e Aaloo

Aash e Anaar

Aash e Gandom

Aash e Gojeh Farangi

Aash e Reshteh

Aash e Shalgham

Aash-e Sholeh-Ghalamkar
 
Light/Side Dishes
 
Borani Esfanaaj
 
Caviar
 
Haleem Baadenjaan
 
kaleh joosh
 
Kashke Baadenjaan
 
KooKoo Sabzi
 
KooKoo Seeb Zamini
 
Maast o Khiar
 
Naan o Paneer o Sabzi
 
Naz Khatoon
 
Mirza Ghasemi
 
Nargesi Esfanaaj
 
Main Dishes
 
Chelow

Joojeh Kabab

 
Kabab koobideh

 
Kateh
 
Maahi Kabab

Miscellaneous
 
Doogh
 
liteh
 
Maast
 
Salad shirazi
 
Torshi makhloot
 
Desserts/Pastry
 
BaghLava
 
Bamieh
 
Fereni
 
Nan berenji
 
Qottab
 
Ranginak
 
Samanu
 
Sekanjabin
 
Shir Berenj
 
sholeh zard
 
Sohan asali
 
Zoolbia
 
 
غذاهای محبوب ایرانی